Barnards stjärna


Animerad GIF som visar egenrörelsen hos Barnards stjärna (V2500 Oph) i Ormbäraren från juli 2021 till juni 2024. Bilderna i animeringen är tagna med ett års mellanrum.


Rörelsen sammanfattad i en översiktsbild.